Türkiye otomotiv sanayi ticaret rehberi
SELECT LANGUAGE
NETOTOMOTIV.COM 'DA BUGÜN
2021 '
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - ARAMIZA YENİ KATILANLAR
OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ TAMAMLAYICI İŞ KOLLARI ALANLARINDA MI, FAALİYET GÖSTERİYORSUNUZ ?
RAKÄ°PLERÄ°NÄ°ZDEN BÄ°R FARKINIZ OLSUN Ä°STÄ°YORSANIZ SÄ°ZÄ°N YERÄ°NÄ°Z BURASI ...
DETAYLI İHALE BİLGİSİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - SEKTÖREL İHALE İLANLARI
1.942 ADET KAFES TİPİ TAŞIMA ARABASI ALIMI
İdarenin Adı :
Ankara Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ( Ptt ) Malzeme Dairesi Başkanlığı
İşin Adı :
1.942 adet kafes tipi taşıma arabası alımı
İhale Kayıt No :
2012-46047
Türü - Usulü :
Mal alımı - Açık ihale usulü
1. İHALEYİ YAPAN KURUMUN - İDARENİN,
Adresi :
Ptt Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Tegmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 06101
ULUS - ANKARA
Telefon - Faks Numarası :
312 5095417 - 312 3095608
Elektronik Posta Adresi :
2. İHALE KONUSU MALIN,
Niteliği, Türü, Miktarı :
1.942 adet, kafes tipi taşıma arabası alımı
Teslim Yer (ler) i :
Ankara PTT Başmüdürlüğü Ana Depo Merkez Müdürlüğü, Oğulbey - Gölbaşı - ANKARA
Teslim Tarihi :
Yüklenici Bir Adet Seri Üretime Esas Taşıma Kafesi Numunesi İle Bu Numuneye Ait İmalata Esas Son Detay Çizimlerini (Elektronik Ortamda Ve Basılı Olmak Üzere) Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 20 Takvim Günü İçerisinde Ptt'nin Onayına Sunacaktır. Numunenin Teslimi İçin Belirtilen Sürenin Aşılması Halinde Aşılan Her Takvim Günü İşin Süresi Olan 160 (Yüz Altmış) Takvim Gününden Düşülecektir. Numune, Ankara Ptt Başmüdürlüğü Ana Depo Merkez Müdürlüğüne Teslim Edilecek Olup, Gerek Görüldüğü Takdirde Yapılan Numune Ptt Tarafından Posta İşleme Merkezlerinde Bir Hafta Süreyle Denemeye Tabi Tutulabilir. Ptt Numune Üzerinde Kullanış Ve Sağlamlığı Artırmak Amacıyla, Ana Ölçüleri Değiştirmemek Kaydıyla Gerek Gördüğü Değişikliği Yapabilecek Ve Gerektiğinde Değişiklik İmalat Çizimlerinde Belirtilecektir. Yüklenici Yapılacak Değişikliklerden Dola yı Hiçbir Ek Süre Ve Ücret Talep Etmeyecektir. Toplam 1942 Adet Taşıma Kafesi; Seri Üretime Esas Numune İçin Olumlu Kabul Raporunun Yükleniciye Tebliğ Tarihinden İtibaren 160 Takvim Günü İçerisinde Partiler Halinde (En Az 70 Adet) Ankara Ptt Başmüdürlüğü Ana Depo Merkez Müdürlüğü (Oğulbey-Ankara) Adresine Teslim Edilecektir.
3. İHALENİN,
Yapılacağı Yer :
PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 06101,
ULUS - ANKARA
Tarih - Saati :
12.06.2012 - 14:00
İHALE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM!
İHALE KAYIT NUMARASI
İHALE KONUSU
FİRMANIZIN ADI
ŞİRKET YETKİLİSİ
ŞİRKETTEKİ GÖREVİ
GSM NUMARASI
E-MAİL ADRESİNİZ
TELEFON NUMARASI
FAKS NUMARASI
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL İHALE İLANLARI
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ, SMEDYA ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETİ OLUP, HER HAKKI SMEDYA'YA AİTTİR. © 2000 - 2011
POWERED BY SMEDYA ELEKTRONÄ°K YAYINCILIK ( SMEDYA )