Türkiye otomotiv sanayi ticaret rehberi
SELECT LANGUAGE
NETOTOMOTIV.COM 'DA BUGÜN
2021 '
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - ARAMIZA YENİ KATILANLAR
GARAJ VE SERVİS EKİPMANLARI ALANLARINDA MI, FAALİYET GÖSTERİYORSUNUZ ?
RAKÄ°PLERÄ°NÄ°ZDEN BÄ°R FARKINIZ OLSUN Ä°STÄ°YORSANIZ SÄ°ZÄ°N YERÄ°NÄ°Z BURASI ...
DETAYLI İHALE BİLGİSİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - SEKTÖREL İHALE İLANLARI
MUHTELİF ARAÇ MALZEMELERİ ALIMI
İdarenin Adı :
Eskişehir Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık 1. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı
İşin Adı :
Muhtelif araç malzemeleri alımı
İhale Kayıt No :
2012-47347
Türü - Usulü :
Mal alımı - Açık ihale usulü
1. İHALEYİ YAPAN KURUMUN - İDARENİN,
Adresi :
Gündoğdu Mahallesi Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı, 26320
TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR
Telefon - Faks Numarası :
222 2375940 - 4195 - 222 2375939
Elektronik Posta Adresi :
2. İHALE KONUSU MALIN,
Niteliği, Türü, Miktarı :
Teslim Yer (ler) i :
Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına teslim edilecektir.
Teslim Tarihi :
Alım konusu mallar, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden itibaren 15 ( Onbeş ) takvim günü içinde bir defada, sevk irsaliyesi ile birlikte, ihale dokümanında belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
3. İHALENİN,
Yapılacağı Yer :
1 'inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gündoğdu Mahallesi Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı 26320,
TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR
Tarih - Saati :
28.05.2012 - 10:30
İHALE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM!
İHALE KAYIT NUMARASI
İHALE KONUSU
FİRMANIZIN ADI
ŞİRKET YETKİLİSİ
ŞİRKETTEKİ GÖREVİ
GSM NUMARASI
E-MAİL ADRESİNİZ
TELEFON NUMARASI
FAKS NUMARASI
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL İHALE İLANLARI
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ, SMEDYA ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETİ OLUP, HER HAKKI SMEDYA'YA AİTTİR. © 2000 - 2011
POWERED BY SMEDYA ELEKTRONÄ°K YAYINCILIK ( SMEDYA )