Türkiye otomotiv sanayi ticaret rehberi
SELECT LANGUAGE
NETOTOMOTIV.COM 'DA BUGÜN
2021 '
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - ARAMIZA YENİ KATILANLAR
AKSESUAR ÜRÜNLERİ, ÜRETİM, İTHALAT, SATIŞ ALANLARINDA MI, FAALİYET GÖSTERİYORSUNUZ ?
RAKÄ°PLERÄ°NÄ°ZDEN BÄ°R FARKINIZ OLSUN Ä°STÄ°YORSANIZ SÄ°ZÄ°N YERÄ°NÄ°Z BURASI ...
DETAYLI İHALE BİLGİSİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ - SEKTÖREL İHALE İLANLARI
TAKTİK TEKERLEKLİ İVECO KÖPRÜ KURMA ARAÇLARININ BAKIM ONARIMI İÇİN YEDEK PARÇA VE MALZEME ALIMI
İdarenin Adı :
Çanakkale Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık 2 Kolordu Komutanlığı
İşin Adı :
Taktik tekerlekli iveco köprü kurma araçlarının bakım onarımı için yedek parça ve malzeme
İhale Kayıt No :
2012-49031
Türü - Usulü :
Mal alımı - Açık ihale usulü
1. İHALEYİ YAPAN KURUMUN - İDARENİN,
Adresi :
Hoca Hamza Mah. Tugsavul Caddesi No:15, 17500
GELİBOLU - ÇANAKKALE
Telefon - Faks Numarası :
286 5661137 - 286 5666898
Elektronik Posta Adresi :
2korihale@kkk.tsk.tr
2. İHALE KONUSU MALIN,
Niteliği, Türü, Miktarı :
Teslim Yer (ler) i :
42 'nci Bakım Merkez Komutanlığı, GELİBOLU - ÇANAKKALE
Teslim Tarihi :
Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. mal teslimi yüklenici tarafından mesai saatleri içersinde yapılacaktır. Malların tahmil tahliye ve ilgili depoda tasnif işlemi yükleniciye aittir.
3. İHALENİN,
Yapılacağı Yer :
2 'nci Kolordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu,
GELİBOLU - ÇANAKKALE
Tarih - Saati :
10.05.2012 - 11:00
İHALE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM!
İHALE KAYIT NUMARASI
İHALE KONUSU
FİRMANIZIN ADI
ŞİRKET YETKİLİSİ
ŞİRKETTEKİ GÖREVİ
GSM NUMARASI
E-MAİL ADRESİNİZ
TELEFON NUMARASI
FAKS NUMARASI
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL İHALE İLANLARI
TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET REHBERİ, SMEDYA ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETİ OLUP, HER HAKKI SMEDYA'YA AİTTİR. © 2000 - 2011
POWERED BY SMEDYA ELEKTRONÄ°K YAYINCILIK ( SMEDYA )